Ligit

Zespół

Tina Karwowska

Profil LinkedIn

tina.karwowska@ligit.com

Junior Associate

Tina w styczniu 2023 r. została aplikantką radcowską. Posiada doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości, prawa korporacyjnego oraz prawa procesowego.

Tina praktykowała zarówno w działach prawnych spółek, jak i w uznanej kancelarii prawnych. Przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w Kole Naukowym Prawa Spółek, będąc również zaangażowaną w działania Zarządu.

Tina biegle posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim w stopniu średniozaawansowanym.

Uniwersytet Warszawski, prawo (2022)
Szkoła Główna Handlowa, finanse i rachunkowość (2021)

back