Ligit

Nota prawna

Nazwa, adres i dane identyfikacyjne

Ligit Kieszczyński Sp.k.
ul. Piękna 49, 1. piętro
00-672 Warszawa
Polska

Numer KRS: 0000856571 (sąd rejestru: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

NIP: PL5272934593

REGON: 386840063

Zwolnienie od odpowiedzialności

Treści zamieszczone na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Ligit Kieszczyński Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z ich wykorzystania.

Ubezpieczenie adwokatów i radców prawnych

Adwokaci i radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Prawa autorskie

Prawa autorskie Ligit chronią wszystkie materiały zawarte na stronie internetowej.

back