Ligit

Co robimy / Spory w biznesie

Skomplikowane spory sądowe

Z powodzeniem występujemy przed polskimi sądami w najtrudniejszych, precedensowych sporach gospodarczych. Każda prowadzone postępowanie traktujemy z troską stając się ekspertami w dziedzinie, której sprawa dotyczy. W sporach jesteśmy nastawieni na cele biznesowe naszych klientów i to one determinują naszą strategię, a następnie konkretne działania.

Mamy szczególne doświadczenie w prowadzeniu spraw skomplikowanych, w tym o transgranicznym i multijurysdykcyjnym charakterze.

Poniżej projekty, z których jesteśmy szczególnie dumni:

back