Ligit

Co robimy / Unikanie sporów

Postępowania wewnętrzne

Przystępujemy do działania, kiedy nasz klient podejrzewa, że jego pracownicy, menedżerowie lub inni interesariusze dopuścili się nadużyć.

Pomagamy w zidentyfikowaniu naruszeń i ich skali. Naszym celem jest zmniejszenie szkód, przywrócenie zaufania oraz uniknięcie, a przynajmniej zmniejszenie skali, potencjalnych sankcji ze strony organów państwowych. Dbamy, aby biznes powrócił do normalnego działania tak szybko, jak to jest możliwe.

To wybrane zlecenia, w których prowadziliśmy postępowania wewnętrzne:

back