Ligit Kieszczyński Sp.k.
Piękna 49
00-672 Warsaw
Poland