Ligit

Zespół

Weronika Palmowska

Profil LinkedIn

weronika.palmowska@ligit.com

Junior Associate

Weronika została aplikantką adwokacką w styczniu 2022 roku . Posiada doświadczenie w prawie cywilnym i procesowym.

Od 2018 roku poszerza swoją wiedzę praktykując w kancelariach adwokackich i prawnych.
Weronika odbyła również staż w dziale prawnym maltańskiej spółki do spraw planowania finansowego i majątkowego.

Interesuje się prawem nieruchomości, własności intelektualnej, IT i ochrony danych osobowych.

Weronika włada biegle językiem angielskim.

Uniwersytet Łódzki, prawo (2021)

back