Ligit

Zespół

Paweł Hajduk

Profil LinkedIn

pawel.hajduk@ligit.com

Senior Associate

Paweł ma dogłębne doświadczenie w prowadzeniu złożonych sporów sądowych i arbitrażowych dla biznesu.

Pracuje nad doktoratem w dziedzinie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa, co stanowi dopełnienie jego doświadczeń zawodowych na tym polu.

Paweł włada biegle językiem angielskim.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktorat (w trakcie)
Uniwersytet Warszawski, prawo, z wyróżnieniem (2018)
Emory University School of Law, Center for American Law Studies (2018)

back