Ligit

Zespół

Paulina Bednarek

Profil LinkedIn

paulina.bednarek@ligit.com

Senior Associate

Paulina jest adwokatem, ma bogate doświadczenie w postępowaniach spornych. Reprezentowała zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne w skomplikowanych sprawach przed sądami wszystkich instancji oraz organami ścigania.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej prowadziła liczne spory gospodarcze i świadczyła kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów działających w różnych branżach, takich jak bankowość i finanse, media, IT, handel detaliczny.

Paulina włada biegle językiem angielskim, rosyjskim i hiszpańskim.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia podyplomowe Akademia Spółek (2022)
Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka (2020)
Uniwersytet Jagielloński, prawo (2017)
Universidad de Zaragoza, prawo, wymiana (2017)

back