Ligit

Zespół

Mateusz Wiśniewski

Profil LinkedIn

mateusz.wisniewski@ligit.com

Senior Associate

Mateusz jest radcą prawnym, ma bogate doświadczenie w branży prawnej. Doradzał klientom z różnych części świata i sektorów gospodarki (w szczególności z sektora budowlanego, finansowego, ochrony zdrowia & Life Sciences oraz handlu detalicznego), w skomplikowanych sprawach sądowych i projektach korporacyjnych.

Dzięki zdobytym umiejętnościom i doświadczeniu, Mateusz potrafi znaleźć właściwe rozwiązania prawne, które pozwalają przedsiębiorcom w sposób efektywny rozwijać ich biznes.

Mateusz włada biegle językiem angielskim.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska (2021), egzamin radcowski z wynikiem wyróżniającym (2022)
Uniwersytet Śląski w Katowicach, magister prawa (2017)
Universidade Nova de Lisboa, prawo, studia w ramach programu Erasmus+ (2016)

back