Ligit

Zespół

Mateusz Markiewicz

Profil LinkedIn

mateusz.markiewicz@ligit.com

Legal Intern

Mateusz jest studentem prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jego zainteresowania obejmują zagadnienia związane z prawem konstytucyjnym. Obecnie jest odpowiedzialny za obieg dokumentacji i korespondencji w kancelarii.

Mateusz zna język angielski w stopniu komunikatywnym.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prawo (w trakcie)

back