Ligit

Zespół

Jan Kieszczyński

Profil LinkedIn

jan.kieszczynski@ligit.com

Partner

Jan jest adwokatem i pracuje w branży prawnej od ponad 15 lat, w tym od ponad 10 lat prowadzi skomplikowane spory dla najbardziej wymagających klientów.

Jego doświadczenie daje mu unikalne spojrzenie na ryzyko w postępowaniach spornych i podczas transakcji. Jan opracowuje strategie i znajduje sposoby, aby problemy zostały rozwiązane, a interesy klienta zabezpieczone.

Jest zwolennikiem arbitrażu jako metody rozwiązywania sporów i pełni funkcję arbitra w postępowaniach arbitrażowych.

Jan włada biegle językiem angielskim i zna język francuski, niemiecki oraz duński w stopniu komunikatywnym.

Uniwersytet Warszawski, prawo, z wyróżnieniem (2011)
University of Cambridge, Diploma in Law, z wyróżnieniem (2010)
Københavns Universitet, prawo, wymiana (2009-2010)

back