Ligit

Zespół

Aleksandra Skowronek

Profil LinkedIn

aleksandra.skowronek@ligit.com

Associate

Aleksandra jest adwokatem od 2022 roku.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej reprezentowała osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze w sporach przed sądami wszystkich instancji oraz organami ścigania.

W sferze jej zainteresowań wysoką pozycję zajmuje prawo medyczne. Wielokrotnie występowała w sprawach przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, udzielając wsparcia prawnego zarówno podmiotom medycznym jak i pacjentom.

Aleksandra biegle włada językiem angielskim.

Izba Adwokacka w Krakowie, aplikacja adwokacka (2021)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, studia podyplomowe Prawo medyczne i bioetyka (2021)
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, prawo (2018)

back