Ligit

Co robimy / Spory w biznesie

Restrukturyzacje i upadłości

Zatory płatnicze w szerokim wachlarzu branż zwiększają zapotrzebowanie na wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Łączymy doświadczenie wynikające z prowadzonych sporów i doradztwa korporacyjnego, aby przygotowywać skuteczne strategie restrukturyzacji zobowiązań oraz zabezpieczenia wierzytelności w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doradzamy podmiotom zaangażowanym w takie postępowania w różnym charakterze, w tym wierzycielom, dłużnikom, inwestorom i zarządom spółek w trudnej sytuacji finansowej.

Szczególnie dumni jesteśmy z projektów realizowanych dla:

back