Ligit

Zespół

Marta Dajer

Profil LinkedIn

marta.dajer@ligit.com

Junior Associate

Marta jest studentką prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jej zainteresowania obejmują spory sądowe i arbitrażowe oraz prawo rzeczowe i spadkowe.

Marta włada biegle językiem angielskim i zna język niemiecki w stopniu komunikatywnym.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, prawo (w trakcie)

back