Ligit

Zespół

Edyta Rygielska

Profil LinkedIn

edyta.rygielska@ligit.com

Finance & Operations Manager

Edyta jest ekspertem w dziedzinie liczb. Ma duże doświadczenie w zakresie controllingu finansowego, rachunkowości oraz analizy danych.

Jej zainteresowania obejmują także zarządzanie biznesem i administrację.

Edyta włada biegle językiem angielskim i francuskim.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Business Intelligence (2014)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Zarządzanie sp. zarządzanie biznesem (2014)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Stosunki Międzynarodowe (2011)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (2010)
Sciences Po Bordeaux, stosunki międzynarodowe, wymiana (2010)

back