Ligit

Zespół

Dominika Jakuszewska

Profil LinkedIn

dominika.jakuszewska@ligit.com

Legal Intern

Dominika jest absolwentką prawa i stosunków międzynarodowych.

Jej zainteresowania obejmują prawo, negocjacje i dyplomację.

Dominika włada biegle językiem angielskim i francuskim oraz zna język hiszpański i rosyjski w stopniu komunikatywnym.

Uniwersytet Jagielloński, stosunki międzynarodowe (2021)
SciencesPo Paris, stosunki międzynarodowe, wymiana (2021)
Uniwersytet Jagielloński, prawo (2020)
Uniwersytet Warszawski, stosunki międzynarodowe, wymiana (2020)

back