Ligit

Zespół

Bartosz Czarnecki

Profil LinkedIn

bartosz.czarnecki@ligit.com

Legal Intern

Bartosz jest studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Jego zainteresowania obejmują szeroko pojęte prawo cywilne, a także prawo konstytucyjne i prawo Unii Europejskiej.

Bartosz włada biegle językiem angielskim i zna język niemiecki w stopniu komunikatywnym.

Uniwersytet Warszawski, prawo (w trakcie)

back