Ligit

Zespół

Jędrzej Grabowski

Profil LinkedIn

jedrzej.grabowski@ligit.com

+48 507 621 748

Junior Associate

Jędrzej jest aplikantem adwokackim z doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz znanej na całym świecie międzynarodowej korporacji informatycznej. Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa finansowego, prawa gospodarczego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie analizy umów gospodarczych pod kątem podatkowym. Pomagał spółkom w określeniu struktury organizacyjnej związanej z udziałami i zarządzaniem.

Pracuje nad doktoratem, w którym skupia się nad problematyką określenia prawa właściwego dla odpowiedzialności z tytułu przewozu towaru.

Jędrzej włada biegle językiem angielskim.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prawo (2020)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Business Law (2020)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktorat w dziedzinie prawa (w trakcie)

back